Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/10/2015 08:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 12/06/2019 08:59

Mậu Tuất xuân này tuổi bốn tư,
Trẻ không còn trẻ, sức còn dư.
Con sinh năm một đông nhà cửa;
Văn viết câu dầm chật án thư.
Tiếng pháo Giang Châu ầm lối xóm;
Câu thơ Lý Đỗ rộn sân từ.
Còn xuân, xuân tới còn khai bút,
Tuổi mới như mình há chịu ư?…


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu tái bản, 1990