Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 12/06/2019 08:58

Ai về Phú Thọ, phủ Lâm Thao,
Gửi nén tâm hương thoả ước ao.
Rừng núi Hy Cương còn vững đó;
Cháu con Hồng, Lạc dám quên sao.
Dân hăm lăm triệu dân như một,
Nước bốn ngàn năm nước khác nào.
Rạng vẻ năm châu nòi giống Việt,
Công ơn đức Tổ sánh trời cao.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu tái bản, 1990