Đăng ngày 06/06/2020 13:08, số lượt xem: 277

Ta đã từng yêu nhau
Nồng nàn và say đắm
Qua một cuộc bể dâu
Tình tan thành mây trắng

Gặp nhau cũng tình cờ
Em yêu chàng thi sĩ
Tôi trao cả hồn thơ
Dành cho người tri kỷ

Tôi và em ngày đó
Cứ quấn quýt bên nhau
Em thì thầm nho nhỏ
“Yêu anh đến bạc đầu”

Em ơi! Đừng nói trước
Để ta phải chia tay
Có một người bội ước
“Yêu anh đến một ngày”

Và ngày ấy cũng đến
Em cất bước ra đi
Quên bao lời thề hẹn
Tình xưa có nghĩa gì

Có chăng là nghĩa trang
Chôn tình tôi vào đấy
Nghìn thu dưới suối vàng
Chẳng bao giờ tỉnh dậy

Tình tôi giờ đã chết
Cay đắng trên bờ môi
Ngày chia tay cũng hết
Ngủ yên nhé tình tôi!

5/2020