Buồn nào buồn hơn mùa hạ năm ấy
Thời gian trôi chẳng dám đếm từng ngày
Ngồi cạnh nhau mà nghĩ chuyện chia tay
Đôi mi khép nào ngăn được dòng lệ.
Dẫu vẫn biết ngày mai rồi sẽ đến
Sao hôm nay ta cứ mãi buồn rầu
Buồn hôm nay nào chỉ mỗi ta đâu
Ai cũng như ai, người nào cũng thế...

Ngỡ ngày đầu chỉ vừa mới biết nhau
Giờ mỗi đứa ôm niềm riêng quạnh quẽ
Tạm biệt mùa hè, tạm biệt tuổi trẻ.
Bàn bè ơi, xin giữ kỷ niệm xưa
Hạ qua rồi là những chuỗi ngày mưa
Mùa thu ấy, có người không đến lớp...

Thời gian ơi! Phải chăng người bội ước!

10/2019