Ngủ không yên nhà tre vách hở,
Hỗn loạn vì đám rợ trộm đồ.
Đầu ghềnh thuyền đốt ra tro,
Theo dân thôn để lên đò qua sông.

tửu tận tình do tại