Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 16/08/2008 21:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/02/2009 00:31

贈闕下裴舍人

二月黃鸝飛上林,
春城紫禁曉陰陰。
長樂鐘聲花外盡,
龍池柳色雨中深。
陽和不散窮途恨,
霄漢長懷捧日心。
獻賦十年猶未遇,
羞將白髮對華簪。

 

Tặng khuyết hạ Bùi xá nhân

Nhị nguyệt hoàng ly phi Thượng Lâm,
Xuân thành Tử Cấm hiểu âm âm.
Trường Lạc chung thanh hoa ngoại tận,
Long Trì liễu sắc vũ trung thâm.
Dương hoà bất tán cùng đồ hận,
Tiêu hán trường hoài bổng nhật tâm.
Hiến phú thập niên do vị ngộ,
Tu tương bạch phát đối hoa trâm.

 

Dịch nghĩa

Tháng hai chim hoàng oanh bay lên cây vườn thượng uyển
Xuân trong tử cấm thành, trời mới sáng còn âm u
Tiếng chuông trong cung Trường Lạc, hoa bên ngoài đã tàn hết
Sắc liễu bên ao Long Trì trong cơn mưa càng đậm thêm màu
Ánh mặt trời không làm tiêu tan nỗi hận cùng đường trong lòng
Nhìn lên trời mây thường ôm tấm lòng trung quân ái quốc
Mười năm đem văn chương dâng triều đình mà chưa gặp thời
Hổ thẹn đem đầu tóc bạc đối chiếu với cây trâm cài đầu


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Đình Tín

Tháng hai vườn ngự đón hoàng oanh
Tử cấm thành xuân sáng sớm lành
Trường Lạc chuông truyền hoa mới hết
Long Trì mưa đổ liễu thêm xanh
Dương xuân xuân chẳng xoá cùng đường hận
Tiêu Hán hoài trông hết dạ thành
Hiến phú mười năm chưa gặp hội
Tóc nay bạc trắng thẹn cùng anh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Vườn ngự, oanh về giữa tháng hai
Thành xuân Tử Cấm sớm mai này
Tiếng chuông Trường Lạc hoa ngoài vọng
Mưa rắc Long Trì dáng liễu bay
Đường cùng nắng ấm lòng vương vấn
Sông khơi lòng sáng nghĩa thêm đầy
Mười năm dâng phú, thời chưa gặp
Tóc bạc trâm hoa luống thẹn cài


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Vườn Thượng Lâm oanh bay tháng hai
Thành xuân cửa sấm sớm mờ phai
Hoa ngoài Trường Lạc chuông văng vẳng
Mưa giữa Long Trì liễu bẻ bai
Khí ấm không tan hờn khốn quẫn
Sông ngân còn đỡ nỗi quan hoài
Mười năm dâng phú thời chưa gặp
Tóc trắng trâm hoa luống thẹn cài


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Về rừng hoàng điểu tháng hai
Thành xuân cung cấm sáng hơi lờ mờ
Chuông Trường Lạc đã hết hoa
Long Trì cây liễu mịt mờ mưa rơi
Khí dương dịu vẫn ngậm ngùi
Ngân Hà thường đỡ mặt trời lên không
Mười năm dâng phú mất công
Thẹn đem tóc bạc đối cùng hoa trâm


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tháng hai, oanh liệng Thượng Lâm,
Thành xuân, cung cấm chiều dần tối thêm.
Tiếng chuông Trường Lạc vang lên,
Long Trì, liễu biếc bên thềm tắm mưa.
Nỗi hờn, hơi ấm khó xua,
Sông Ngân nâng đỡ lòng vừa nghĩa, nhân.
Uổng công dâng phú bao lần,
Thẹn đem tóc bạc kề gần trâm hoa...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Oanh tháng hai bay lên vườn Thượng
Tử Cấm thành xuân sớm âm u
Chuông Trường Lạc, hoa xác xơ
Trong mưa sắc liễu Long Trì thêm xanh
Nắng không làm tiêu tan nỗi hận
Nhìn mây trời canh cánh lòng trung
Mười năm dâng phú không xong
Thẹn thùng đầu bạc đối trâm cài đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời