山中寄時校書

蓬萊紫氣溫如玉,
唯予知爾陽春曲,
別來幾日芳蓀綠。
百花酒滿不見君,
青山一望心斷續。

 

Sơn trung ký Thời hiệu thư

Bồng Lai tử khí ôn như ngọc,
Duy dư tri nhĩ “Dương xuân khúc”,
Biệt lai kỷ nhật phương tôn lục.
Bách hoa tửu mãn bất kiến quân,
Thanh sơn nhất vọng tâm đoạn tục.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hơi tía Bồng Lai ấm như ngọc
Đàn khúc “Dương xuân” gieo mê đắm
Chia tay hẹn buổi nâng chén lục
Rượu bách hoa đầy anh đã xa
Nhìn vào núi xanh đau chín khúc

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hơi tía Bồng Lai ấm như ngọc
Tôi cảm “Dương xuân khúc” khen ông
Sau ngày từ biệt cỏ tôn
Trăm hoa bên rượu không còn thấy ông
Núi xanh hết ngóng trong lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Bồng lai hơi tía ngọc nhu hoà
Ta cảm ông “Dương xuân khúc” ca.
Từ biệt ít ngày thơm cỏ lục
Ông đâu rượu don cạnh trăm hoa?
Núi xanh vọng ngắm nát lòng ta!!!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời