歸雁

瀟湘何事等閒回,
水碧沙明兩岸苔。
二十五弦彈夜月,
不勝清怨卻飛來。

 

Quy nhạn

Tiêu Tương hà sự đẳng nhàn hồi?
Thuỷ bích sa minh lưỡng ngạn đài.
Nhị thật ngũ huyền đàn dạ nguyệt,
Bất thăng thanh oán khước phi lai.

 

Dịch nghĩa

Vì sao tới Tiêu Tương thì chúng bay quay về?
Này nước biếc, này cát óng ánh, này rêu phủ đôi bờ.
Tiếng đàn 25 dây trong đêm trăng,
Chịu không nổi âm thanh ai oán, nên phải bay đi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tới Tiêu Tương vì sao quay lại?
Này sông xanh, cát sáng, rêu phong!
Bởi đàn ai tấu đêm trăng
Chứa đầy ai oán chịu không nổi buồn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tới Tiêu Tương tại sao quay lại?
Sông biếc cát vàng rêu tía phong
Đàn tấu hai lăm sợi não nuột
Về vì ai oán nát tan lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]