逢俠者

燕趙悲歌士,
相逢劇孟家。
寸心言不盡,
前路日將斜。

 

Phùng hiệp giả

Yên Triệu bi ca sĩ,
Tương phùng Kịch Mạnh gia.
Thốn tâm ngôn bất tận,
Tiền đồ nhật tương tà.

 

Dịch nghĩa

Hiệp sĩ nước Yên và nước Triệu hát những lời bi tráng
Khi gặp nhau tại nhà của Kịch Mạnh
Tấc lòng lời nói không diễn tả hết được
Con đường trước mặt sắp xế chiều

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Song Nguyễn Hàn Tú

Lời buồn Yên Triệu sĩ
Hát nơi Kịch Mạnh gia
Nỗi đau bày khôn xiết
Tương lai cuối bóng tà.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Yên, Triệu đất xưa nhiều tráng sĩ,
Gặp nhau mường tượng Cát gia xưa;
Giãi bày khôn hết niềm tâm sự,
Trước mặt chiều đà nắng nhạt thưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Hận ca Yên Triệu sĩ,
Nhà Cát Mạnh tương phùng.
Tấc dạ lời khôn cạn,
Chiều buông đường mịt mùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Yên Triệu khách hùng ca,
Gặp nhau chốn Mạnh gia.
Tấc lòng khôn tả xiết,
Bóng ác chếch đường xa...


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Sĩ phu Yên, Triệu bi ca,
Hẹn cùng Kịch Mạnh tại nhà gặp nhau.
Tấc lòng, nói mãi hết đâu,
Đường đi, mặt nhật bắt đầu xuống mau...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hiệp sĩ Triệu, Yên hát đớn đau
Tại nhà Kịch Mạnh lúc gặp nhau
Nỗi niềm lời nói khôn bày hết
Thời cuộc như chiều, đang xuống mau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Triệu Yên hát khúc hùng ca
Cùng nhau họp mặt tại nhà Mạnh đây
Tấm lòng khôn hết tỏ bày
Đường dài phía trước sắp gầy tà dương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tam Ngng

Hào sĩ bèo mây gặp,
Nâng li say hát ca.
Tấc lòng chưa nói hết,
Trước mắt bóng chiều sa.
---
Chú
燕趙 Yên Triệu: xưa hai nước Yên Triệu sản sanh nhiều hiệp sĩ, nên về sau người ta dùng chữ 燕趙人士 (Yên Triệu nhân sĩ) để chỉ hiệp sĩ.
劇孟家 Kịch Mạnh gia: nhà ông Kịch Mạnh, chỉ Lạc Dương, quê nhà Kịch Mạnh, hiệp sĩ nổi tiếng thời Hán.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời