藍田溪雜詠-石井

片霞照仙井,
泉底桃花紅。
那知幽石下,
不與武陵通。

 

Lam Điền khê tạp vịnh - Thạch tỉnh

Phiến hà chiếu tiên tỉnh,
Tuyền để đào hoa hồng.
Na tri u thạch hạ,
Bất dữ Vũ Lăng thông.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Ráng mây soi giếng đá
Đáy nước ánh hoa đào
Nào biết trong khe thẳm
Vũ Lăng có lối vào


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Mảnh hà soi giếng đá,
Đáy nước lộng đào hồng.
Dưới đá nào hay biết,
Vũ Lăng chẳng lối thông.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ráng mỏng chiếu giếng tiên và suối
Cánh hoa đào đáy suối màu hồng
Biết đâu dưới đá nước trong
Lại không thông với Vũ Lăng nguồn đào.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời