和萬年成少府寓直

赤縣新秋夜,
文人藻思催。
鐘聲自仙掖,
月色近霜臺。
一葉兼螢度,
孤雲帶雁來。
明朝紫書下,
應問長卿才。

 

Hoạ Vạn Niên thành Thiếu phủ “Ngụ trực”

Xích Huyện tân thu dạ,
Văn nhân tảo tứ thôi.
Chung thanh tự tiên dịch,
Nguyệt sắc cận sương đài.
Nhất diệp kiêm huỳnh độ,
Cô vân đới nhạn lai.
Minh triêu tử thư hạ,
Ưng vấn Trường Khanh tài.

 

Dịch nghĩa

Đêm đầu thu ở Xích Huyện
Tứ thơ lạ cứ giục giã lòng khách thơ
Tiếng chuông như phát ra từ cánh các nàng tiên
Bóng trăng treo lơ lửng bên lầu mờ sương
Con đom đóm chập chờn lượn bên đám lá
Chim nhạn bay đến từ giữa đám mây lẻ loi
Tờ thư tía sớm ngày ban ra
Để hỏi tài của Trường Khanh

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Thu này huyện ấy cảnh càng ưa
Như giục lòng ta mấy vần thơ
Liếc thấy trước đền vầng thỏ giãi
Phút nghe nách cửa tiếng chuông đưa
Dập dình trên lá huỳnh bay nhặt
Thấp thoáng trong mây nhạn liệng thưa
Mai mốt chiếu trời ban xuống đó
Tưởng Như tài ấy há ơ hờ


Nguồn: Tú Xương toàn tập, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm đầu thu ở chơi huyện Xích
Tứ thơ hay cảm khích nhà thơ
Chuông ngân từ nách cửa chùa
Bóng trăng gần gũi mơ hồ lầu sương
Mỗi chiếc lá kiêm luôn đom đóm
Mây lẻ loi chào đón nhạn qua
Sáng mai thư tía sẽ ra
Nội dung muốn hỏi thi tài Trường Khanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời