Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
15 bài trả lời: 15 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2006 09:15

秋朝覽鏡

客心驚落木,
夜坐聽秋風。
朝日看容鬢,
生涯在鏡中。

 

Thu triêu lãm kính

Khách tâm kinh lạc mộc,
Dạ toạ thính thu phong.
Triêu nhật khan dung mấn,
Sinh nhai tại kính trung.

 

Dịch nghĩa

Lòng khách vốn kinh hãi trước cảnh lá rụng
Ban đêm ngồi nghe gió thu thổi
Sáng ra soi gương xem đầu tóc
Thấy vất vả của cuộc sống hiện rõ trong gương

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lòng người sợ chiếc lá rơi
Đêm ngồi thao thức bồi hồi tiếng thu
Sáng ra đầu tóc rối bù
Trong gương ai đó mái đầu bạc phơ

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Nam Hương

Khách thót lòng lá rụng
Đêm ngồi nghe gió thu
Sớm thấy tóc xoà mặt
Đời trong gương bơ phờ!


Nguồn: Trương Nam Hương, Đường thi ngẫu dịch, NXB Thanh niên, 2007
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khuyết danh Việt Nam

Dạ khách kinh cây rụng
Đêm ngồi lắng gió thu
Sớm ngày nom mái tóc
Gương chiếu cảnh thêm sầu


Bản dịch từ Đường thi trích dịch 唐詩摘譯 (ký hiệu VNv.156) đời Nguyễn.

Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lòng khách bàng hoàng cảnh lá rơi,
Đêm thu nghe gió thổi nơi ngồi.
Sáng ra soi bóng gương đầu tóc,
Cuộc sống nhọc nhằn hiện rõ thôi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hãi kinh lòng khách lá rơi,
Đêm thu nghe gió thổi nơi lặng ngồi.
Sáng xem đầu tóc gương soi,
Nhọc nhằn cuộc sống hiện coi rõ mười.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 2 trang (15 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]