Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/07/2014 13:13

題黃花驛

孤戍迢迢蜀路長,
鳥鳴山館客思鄉。
更看絕頂煙霞外,
數樹岩花照夕陽。

 

Đề Hoàng Hoa dịch

Cô thú điều điều Thục lộ trường,
Điểu minh sơn quán khách tư hương.
Cánh khan tuyệt đính yên hà ngoại,
Sổ thụ nham hoa chiếu tịch dương.


Hoàng Hoa dịch tại ấp Hoàng Hoa gần thành Trần Thương, còn có tên Quảng Hương dịch 廣香驛, hoặc Lưỡng Đương dịch 兩當驛. Đây là một ngã tư chiến lược rất quan trọng trên đường bắc nam, đông tây, có thể ra Quan Trung (phía đông), Âm Bình (tây), huyện Thiên Thuỷ (bắc) và theo Kim Ngưu cổ đạo (nam) để vào Thành Đô.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đường Thục xa xôi một mình đi thú
Quán núi chim kêu làm khách nhớ quê
Trên đỉnh non cao ngoài vùng khói ráng
Hoa đá sáng lên trong ánh nắng chiều

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đi lính thú cô đơn vào Thục
Chim quán kêu lữ khách nhớ quê
Xem mây trên đỉnh non xa
Vài cây nắng chiếu có hoa trong rừng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Lính ải một mình đường Thục xa
Chim kêu quán núi khách mơ nhà
Hãy nhìn trên đỉnh ngoài sương khói
Hoa núi vài cây chiếu bóng tà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời