Năm ngoái én làm tổ nhà chủ
Năm nay hoa nở bên đường đi
Năm năm làm khách không tới quán
Nước cũ mất còn chẳng biết chi
Bụi Hồ một dấy thiên hạ loạn
Gió xuân nơi nào chẳng biệt ly


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)