Gió mát mẻ, nắng che, bụi hết
Đường bỏ không, cành chặt làm câu
Bóng râm nhiều quá sinh rầu
Người xưa trồng liễu người sau leo trèo.