Thuyền sông dưới bóng râm cầu Lạc
Tiếng sáo Khương ẩm thấp biên cương
Tiệc ao nhà Tập đã xong
Cỏ bồ, tơ liễu chiều buông gió vờn.