Gió bấc gõ trên ngàn cây cối
Sương nhiều làm thối cỏ và hoa
Nhìn trăng xin hỏi Hằng Nga
Có được trẻ mãi không già hay chăng?

tửu tận tình do tại