Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Ngũ đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 06/04/2009 04:47

人日思歸

入春才七日,
離家已二年。
人歸落鴈後,
思發在花前。

 

Nhân nhật tư quy

Nhập xuân tài thất nhật,
Ly gia dĩ nhị niên.
Nhân quy lạc nhạn hậu,
Tư phát tại hoa tiền.


Nhân nhật: theo nông lịch cổ đại, ngày tháng giêng gọi mồng một là kê nhật (ngày gà), mồng hai là cẩu nhật (ngày chó), mồng ba là trư nhật (ngày lợn), mồng bốn là dương nhật (ngày dê), mồng năm là mã nhật (ngày ngựa), và mồng bảy là nhân nhật (ngày người).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Vào xuân mới bảy ngày
Xa nhà đã hai năm
Người về sau lũ nhạn
Tứ nảy trước chồi hoa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Sĩ Đại

Song xuân đã mấy ngày dài
Cố hương tính đã trọn vài năm xa.
Ý về nở trước trăm hoa
Thân sau én nhạn, thân đà xót thân.


Cái hay của bài thơ ở hai câu cuối: ý muốn về quê có từ trước khi hoa nở, vậy mà bây giờ, én nhạn nghe xuân ấm đã bay về, ta vẫn ở đây, sau bầy én nhạn.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời