Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 19/05/2006 18:05

春望詞其三

風花日將老,
佳期猶渺渺。
不結同心人,
空結同心草。

 

Vọng xuân từ kỳ 3

Phong hoa nhật tương lão,
Giai kỳ do diểu diểu.
Bất kết đồng tâm nhân,
Không kết đồng tâm thảo.

 

Dịch nghĩa

Ngày tháng gió thổi khiến hoa tàn tạ,
Thời kỳ tươi đẹp xa xôi mịt mù.
Không có người để kết tình,
Vu vơ kết cỏ đồng tâm.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Gió thổi rũ hoa tàn,
Chưa thấy tới ngày xanh.
Không có người tri kỷ,
Vơ vẩn kết đồng tâm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Gió thổi hoa ngày một héo bầm,
Thời kỳ tươi đẹp vẫn mờ câm.
Đã không kết bạn chung lòng được,
Thì kết hão cùng cỏ đồng tâm.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa trước gió mỗi ngày một héo
Ngày cưới xin cứ kéo xa vời
Không người ưng chịu bạn đời
Tay vu vơ kết tim đôi cỏ bồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời