Như ráng trời ban mai sắc đỏ
Hình tròn như Hợp Phố ngọc châu
Rõ ràng tám mốt viên màu
Đôi chim bay lượn cùng nhau vui đùa

tửu tận tình do tại