送友人

水國蒹葭夜有霜,
月寒山色共蒼蒼。
誰言千里自今夕,
離夢杳如關塞長。

 

Tống hữu nhân

Thuỷ quốc kiêm gia dạ hữu sương,
Nguyệt hàn sơn sắc cộng thương thương.
Thuỳ ngôn thiên lý tự kim tịch,
Ly mộng yểu như quan lộ trường.

 

Dịch nghĩa

Trên mặt nước, cỏ kiêm cỏ gia vương hạt sương đêm
Trăng lạnh hoà với sắc núi màu xanh thăm thẳm
Ai bảo rằng từ đêm nay ta xa nhau ngàn dặm
Giấc mộng biệt ly mờ mịt như con đường dài.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Hồ đêm sương phủ cỏ kiêm, gia,
Núi xanh lạnh lẽo, trăng nhạt nhoà.
Ai nói từ nay xa nghìn dặm ?
Mộng biệt ly mờ mịt đường xa.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Đầm, sương đêm ướt cỏ kiêm, gia,
Sắc núi lạnh, trăng thảy úa già.
Ai bảo từ nay ngàn trùng cách?
Mộng biệt ly mờ mịt dặm xa!

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

蒹葭蒼蒼. Xin bàn thêm

蒹葭蒼蒼:kiêm gia thương thương: Theo cắt nghĩa trong Hán Việt Tự Điển của Thiều Chửu là "cỏ kiêm cỏ gia già úa".Chữ 蒼 chỉ sắc xanh của cỏ cây ở giai đoạn không còn xanh non nữa mà xanh hết cỡ rồi, xanh "tới hạn" chuyển qua tàn rồi. Các vật khác mà có màu "rất" xanh như vậy cũng được gọi là thương (江蒼,海蒼). Nên ở bài thơ này tôi hiểu là tác giả tả cảnh khi tiễn bạn. Tại một vùng nước có cỏ kiêm cỏ gia còn ngậm sương đêm. Có trăng, có sắc núi lạnh. Tất cả cùng thể hiện một sắc màu tới hạn 蒼蒼. Cạn nghĩ lạm bàn xin các bạn cao minh chỉ thêm cho.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Kiêm hà sông tối đượm sương,
Xanh xanh màu núi, ánh trăng lạnh người.
Ai rằng ngàn dặm từ nay,
Biệt ly dằng dặc đường dài quan san.

tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Kiêm hà bến nước, móc đêm sao,
Thăm thẳm trăng tà lẫn núi cao.
Ai bảo đêm nay nghìn dặm cách?
Quan san mù mịt giấc chia bào!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Vệ Đằng

Dầm sương đêm ướt cỏ kim gia
Sắc núi lạnh trăng thải úa già
Ai bảo từ nay ngàn trùng xa cách
Mộng biệt ly mờ mịt dậm xa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lau sậy bên sông đêm đẫm sương
Núi xanh trăng biếc cảnh thê lương
Đêm nay ai nói xa ngàn dặm
Quan ải sầu vương suốt đoạn đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời