送鄭眉州

雨暗眉山江水流,
離人掩袂立高樓。
雙旌千騎駢東陌,
獨有羅敷望上頭。

 

Tống Trịnh My Châu

Vũ ám My Sơn giang thuỷ lưu,
Ly nhân yểm duệ lập cao lâu.
Song tinh thiên kỵ biền đông mạch,
Độc hữu La Phu vọng thượng đầu.


Trịnh My Châu: người họ Trịnh làm Thứ sử My Châu, không rõ thân thế. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc ước đoán là Nguyên Chẩn nhưng không đủ căn cứ để khẳng định. Chỉ biết người này quan hệ gần gũi với Tiết Đào đến mức nàng dùng hình tượng La Phu (chỉ người vợ) để tiễn đưa, mặc dù Tiết Đào suốt đời chưa từng lấy chồng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Mưa khuất My Sơn nước chảy mau,
Người xa gạt lệ đứng trên lầu.
Tinh kỳ ngàn ngựa ruổi đường núi,
Trông ngóng duy còn một La Phu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nước sông chảy núi My mưa ám
Người xa người áo thấm lệ trào
Ngàn binh hai lá cờ đào
La Phu lầu thượng ngóng theo một mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời