Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2007 08:37

贈遠其二

擾弱新蒲葉又齊,
春深花落塞前溪。
知君未轉秦關騎,
月照千門掩袖啼。

 

Tặng viễn kỳ 2

Nhiễu nhược tân bồ diệp hựu tề,
Xuân thâm hoa lạc tái tiền khê.
Tri quân vị chuyển Tần quan kỵ,
Nguyệt chiếu thiên môn yểm tụ đề.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cành mềm yếu xương bồ mọc lá
Xuân quá mùa hoa rụng ngoài khe
Ải Tần chưa chuyển chàng về
Trăng soi ngàn hộ tay che khóc oà

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lá cỏ bồ mới đều và yếu
Hoa xuân rơi trước suối biên thuỳ
Tần Quan chàng chẳng chuyển về
Che sau tay áo khóc oà dưới trăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lá cỏ bồ ngay ngắn nảy chồi
Cuối xuân dòng suối ải hoa rơi
Biết chàng chưa chuyển Tần quan kỵ
Trăng sáng tay che khóc ỉ ôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Động lá xương bồ thảy nỏn tơ,
Xuân qua biên ải rụng hoa khe.
Ải Tần chàng chẳng quay yên ngựa,
Trăng sáng muôn nhà áo lệ che.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời