Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 15/09/2007 08:36

贈遠其一

芙蓉新落蜀山秋,
錦字開緘到是愁。
閨閣不知戎馬事,
月高還上望夫樓。

 

Tặng viễn kỳ 1

Phù dung tân lạc Thục sơn thu,
Cẩm tự khai giam đáo thị sầu.
Khuê các bất tri nhung mã sự,
Nguyệt cao hoàn thượng vọng phu lâu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thu non Thục phù dung vừa rụng
Thư gấm phong, mở chỉ gợi sầu
Binh nhung, khuê các biết đâu
Theo vầng trăng sáng lên lầu vọng phu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi Thục sơn sen thu rơi xuống
Mở phong thư chữ gấm thấy sầu
Phòng the quân sự biết đâu
Trăng lên còn đứng trên lầu ngóng ai.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Thu đến Thục sơn sen mới rơi
Mở thư chữ  gấm nổi buồn khơi.
Phòng the nào biết đời chinh chiến
Lầu ngóng vọng phu nguyệt giữa vời.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời