罰赴邊有懷上韋令公其二

聞道邊城苦,
而今到始知。
卻將門下曲,
唱與隴頭兒。

 

Phạt phó biên hữu hoài thượng Vi lệnh công kỳ 2

Văn đạo biên thành khổ,
Nhi kim đáo thuỷ tri.
Khước tương Môn hạ khúc,
Xướng dữ Lũng Đầu nhi.

 

Dịch nghĩa

Nghe nói cuộc sống ở quan ải khổ,
Nay tới mới biết đúng vậy.
Tôi xấu hổ làm khúc hát này,
Để hát cùng lính thú trong một tiệc nơi địa đầu.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Nghe nói biên cương khổ,
Nay đến rồi mới hay.
Lại ca Môn hạ khúc,
Tặng lính thú nơi này.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nghe nói biên ải khổ
Nay tới mới thấy là
Soạn khúc nhân yến tiệc
Cùng lính địa đầu ca

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Biên thành nghe nói gian nan,
Đến đây mới biết rõ ràng chẳng sai.
Khúc ca xin hát chốn nầy,
Vui cùng lính thú ở nơi địa đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời