Chùa Lăng Vân nghe rêu xanh đóng
Cảnh ban mai gió lộng tuyệt vời
Vách sen mây điểm chơi vơi
Như chờ Bảo Nguyệt lại chơi thơ làm

tửu tận tình do tại