Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 11/05/2014 21:48

九日遇雨其二

茱萸秋節佳期阻,
金菊寒花滿院香。
神女欲來知有意,
先令雲雨暗池塘。

 

Cửu nhật ngộ vũ kỳ 2

Thù du thu tiết giai kỳ trở,
Kim cúc hàn hoa mãn viện hương.
Thần nữ dục lai tri hữu ý,
Tiên linh vân vũ ám trì đường.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Trùng dương lỗi hẹn với thù du,
Thơm ngát cúc vàng khắp nẻo thu.
Thần nữ sắp về như hữu ý,
Tin lành báo trước gửi mây mưa.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cành thù du hội thu trắc trở
Hoa cúc vàng lạnh toả thơm hơi
Nữ thần có ý lại chơi
Lệnh mây mưa tới trước nơi ao hồ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lể hẹn thu thù du trở ngăn
Toả hương khắp viện cúc hoa vàng.
Nữ thần muốn đến riêng tham dự
Lệnh ám đê hồ mưa móc giăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trùng dương lỗi hẹn thù du,
Cúc vàng thơm ngát hơi thu viện đường.
Nữ thần có ý về thường,
Tin lành báo trước gửi đường mây mưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thù du lỗi hẹn tiết trùng dương,
Hoa cúc vàng thu khắp viện hương.
Thần nữ sắp về nên có ý,
Sớm truyền mưa gió phủ ao chôm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời