Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/08/2014 23:13, số lượt xem: 315

Thờ ơ cứ vẫn thờ ơ còn
Luỵ vẫn như còn luỵ vẫn mong
Dứt nghĩa trong lòng dứt nghĩa đó
U sầu một chốn u sầu vương

Tình không bỏ lại tình không vướng
Lẻ bóng ai về lẻ bóng thương
Lệ buốt tim buồn lệ buốt đọng
Đau rồi vẫn cố đau rồi trông...