Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/08/2014 21:35, số lượt xem: 284

Về khuya mộng vỡ chứa chan tình
Ánh hiện lu mờ thể tú tinh
Chốn giữa ngàn sao nhìn bọn trẻ
Tìm trong nguyệt lẻ ngóng đôi mình
Lung linh đóm nhỏ vờn bay giỡn
Lấp loé nguyên đàn thoảng lượn rình
Quạt vẫy trà xanh ngồi hưởng tối
Đêm tàn nhấp ngụm thưởng trăng xinh