Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/05/2014 14:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tiêu Long vào 12/05/2014 14:43, số lượt xem: 265

Tay em cầm cánh thư vội vàng trao,
Cùng cành hoa theo anh nơi chuyến tuyến
Ép vội nhật ký theo bước đường mòn
Dẫn dắt bao quân vượt nghìn trùng xa

Đánh đuổi quân thù đuổi bọn xâm lăng
Theo lời Bác dặn quyết thắng xông pha
Không nhượng lùi bước trước kẻ thù Trung
Đánh cho Trung thấy, đánh cho Trung nhùn....