Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/05/2014 10:36, số lượt xem: 223

Hồn ai phiêu lãng nơi trần thế
Luyến tiếc dương giang lòng vấn vương
Một chút yêu thương rời thể xác
Mộng đẹp uyên ươn giữ hồn rơi

Ai hay hồn ai gọi tình nhớ
Thân xác rã rời nhớ tình ai?
Chia lìa khoảng cảnh sinh tử biệt
Cháy lòng hồn gọi tiếng bi ai....