Nắng vàng soi hạ vắng mưa bay
Nỗi nhớ miên man cố giải bày
Vương vấn còn đâu người chớ đợi
Ve sầu văng vẳng nhạc mê say

Thu về nhớ hạ bao thương xót
Gió thoảng mây bay mộng mị đày
Xơ xác la đà hoa lá cỏ
Xoá mờ hình bóng vội buông tay