Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 08/10/2014 11:53, số lượt xem: 257

Còn ai nhớ gọi bóng con thuyền
Bỏ lại hao gầy hết nợ duyên
Nhắn nhủ bao điều mang gửi đến
Lời trao bội ước bởi câu nguyền
Câu hò nhịp lỡ theo đàn nhạn
Bước vội chào nhau chút mộng huyền
Lệ nhỏ u sầu sau bến cũ
Thôi thì bóng lẻ ngó vành khuyên...