Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/07/2014 13:47, số lượt xem: 318

Hào khí bao năm cũng chẳng thành
Lui về ở ẩn né hôi tanh
Rượu đầy vui thú đối thi hoạ
Mượn cảnh đề thơ vẽ lá cành

Nắng gió còn đâu trần lắm bụi
Một mảnh cô liêu mái nhà tranh
Trùng điệp núi non chốn nơi đó
Thi hoạ cầm kì vui với Anh...