Chưa có đánh giá nào
1 bài thơ
Tạo ngày 02/08/2009 23:18 bởi Vòng Xoay Định Mệnh
Hội Nhà văn VIệt Nam & Nhà xuất bản Trẻ
Năm 2006
***
Chịu trách nhiệm xuất bản: TS. Quách Thu Nguyệt
Biên tập: Phạm Sĩ Sáu
Trình bày: Lâm Văn Trung
Sửa bản in: Đỗ Thanh Triều