Cây xương rồng khẳng khiu
Cây xương rồng gai góc
Không chọn nơi đầu đình để mọc
Sao được khen xinh?

Không hoa trúc chọn đầu đình
Xương rồng hoang mạc một mình trổ hoa.