11.00
1 bài thơ
Tạo ngày 01/08/2009 23:14 bởi Vòng Xoay Định Mệnh
Hội Nhà văn TP.HCM & Nhà xuất bản Trẻ
Năm 2002
***
Chịu trách nhiệm xuất bản: Lê Hoàng – Lê Văn Thảo
Biên tập: Yên Thảo
Bìa và trình bày: Nguyễn Việt Hải
Tranh bìa: Nguyễn Việt Hải Tú (4 tuổi)
Phụ bản: Hải Thư em gái tôi của Nguyễn Việt Hải Thi
Sửa bản in: Quỳnh Lâm