Mới một ngày không gặp
Lòng đã thấy cồn cào
Em như là con sóng
Lúc chiều về xôn xao

Con sóng thương nhớ ai
Vỗ về hoài bờ cát
Làm sao dằn cơn khát
Nỗi chờ anh, đợi anh.

Mong ngày trôi qua nhanh
Bóng đêm chòang trái đất
Em mang tấm cô đơn
Trùm lên mình thật chặt.

Không dễ gì chia cắt
Mỗi khi mình dỗi hờn
Hãy giận lâu anh nhé
Cho tình càng nồng say.