Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/01/2014 11:13

người chăm sóc vườn hoa đó sẽ là em
câu lục bát xa rồi âm điệu cũ
chỉ có ngọn lửa em nhen
soi vào góc tăm tối nhất của anh
để tìm một cây kim
khâu lại tất cả mảnh thời gian đã rách


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]