Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/01/2014 09:18

cây cao nhướng mãi chẳng thấu trời
anh đợi mãi tình yêu thành gỗ mục


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]