Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2013 09:18

tay tôi có lưỡi kiếm tình yêu
chặt một nhát đứt bao nhiêu xiềng xích
tay tôi có chìa khoá tình yêu
mở tuốt tuột bao nhiêu kho báu
đem hoà bình chia cho mắt trẻ con


Nguồn: Thu Bồn, 100 bài thơ tình nhờ em đặt tên (thơ), NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1992