Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2013 22:26

hạnh phúc tôi luôn cầm đằng lưỡi
em nắm đằng chuôi
làm sao tôi giữ được
con dao sắc tình yêu?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]