Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 15/11/2008 01:34

không kịp mang theo quốc huy
các ngài đại sứ
trên xe bò nhốn nháo kéo nhau đi
tiếng súng nổ từ Neak Lương vọng tới
các ngan ông và các ngài bà
cùng các tiểu thư
dùng cán dù vút thật lực vào mông
                    những con bò chậm chạp
bằng giá nào cũng phải đi nhanh
khỏi những tầm đại pháo
PônPốt Iêng Xary nhốn nháo
- chúng tôi xin lỗi các ngài
biên giới sắp đến rồi
còn mười cây số nữa
qua đất Thái chúng tôi sẽ tiếp các ngài
theo nghi lễ ngoại giao
- Thưa các quan thầy Mỹ
thưa các quan thầy Tàu
và các quan thầy lắng nhắng... hãy đi mau
chậm một chút chúng ta trở thành tù binh Việt Cộng
rào rào rào... hàng Trăm con roi quất
mông những con bò vô tội bị đòn oan
những con bò lồng lên
cát bụi mù tung
bụi xứ này vừa đỏ vừa hung
cứ quấn quít chân mày các ngài đại sứ
thưa thủ tướng chúng tôi mệt lử
có chỗ nào cho chúng tôi tạm nghỉ chân
mới hai ngày chúng tôi sút hẳn tám cân
còn xe cộ các ngài thì tồi quá
xương sống tôi giờ muốn gãy làm đôi
hãy kiếm cho tôi chiếc đệm tôi ngồi
ôi khó quá! các ngài nói toàn chuyện khó
cuộc viễn du này chắc các ngài đã rõ
còn đệm đây xin các ngài hãy ngồi lên
lưng tôi béo còn êm hơn tấm đệm
PônPốt nói rồi quát to ra lệnh
Cho cả đám tuỳ tùng răm rắp làm theo