Rồi thì cũng qua tháng sáu
Phượng không còn nhắc yêu xưa
Ta quên trở về lần nữa
Vì mưa
Kỉ niệm cũng mờ…
Ai sợ tháng sáu thành nỗi nhớ
Rụt tay
Sợ chạm vào tiếng ve
Rụt tay
Sợ chạm vào khoảng trống
Sợ nơi ấy chẳng còn mùa hè
Em đi qua tôi sau vành nón che
Biết em đang cười
Hay khóc
Con đường gió về bay tóc
Nghiêng một đường mi em dài
Tháng sáu phượng phủ dấu hài
Mưa vui như một lần nghịch dại
Ai đang qua thì con gái
Mà tháng sáu cứ hồng môi
Tháng sáu xa xôi một đời
Lâu rồi phượng không khóc nữa
Trái tim đã thôi lần lữa
Nhưng em
Thì đã… thu rồi


Nguồn: tuoitre.com.vn