Chị của em ơi!
Lãng mạn đến thế sao? Hiiiiiiiiii vui nhỉ?

...Tương thuỷ liên vân thu nhạn đa...