Tình yêu như bóng hoa
Tiện thể đổ lên tường khi còn ánh sáng
Tình yêu như lời hát
Tiện thể anh trao em vì có một cây đàn
Tình yêu như bộ phim
Tiện thể ta cùng xem trong một chiều rảnh rỗi
Tình yêu không có lỗi
Khi cuộc đời chẳng ai ra tay sắp xếp
Cứ trôi đi như tiện thể ngang qua
Ta dẫu vẫn gần ta cũng đã xa
Em chẳng còn lo sợ nữa
Nếu ta không yêu
Có nghĩa là... bất tiện!!!
Ta đã không dành cho tình yêu cơ hội rõ ràng hơn!