Buổi sáng thức dậy
Bé thấy buồn cười
Có ai đang nhảy
Một bài vui vui

Đó là tia nắng
Nhảy trong lòng tay
Nhảy lên bàn học
Nhảy lên tán cây

Tối, đến giờ ngủ
Sực nhớ, bé tìm
Tìm tia nắng nhỏ
Ngủ rồi. Lặng im...

Bé nằm ngẫm nghĩ:
- Nắng ngủ ở đâu?
- Nắng ngủ nhà nắng!
Mai gặp lại nhau


Nguồn: Thuỵ Anh, Ngày xưa, ngày nay, ngày sau..., NXB Trẻ, 2014