(Viết cho ngày 20-10)

Hôm nay đến lớp
Thấy ngày của cô
Nhiều hoa lắm nhé
Cả quà nữa cơ!

Về nhà bố bảo
“Mừng ngày của bà
Mừng ngày của mẹ
Bon vẽ bông hoa!”

Bon ngồi chờ mãi
Được nhắc đến tên
Chờ đến tận đêm
Vẫn… không ai gọi!

Bon bèn hỏi bố:
- Là ngày của ai?
- Ngày của con gái!
- Thế còn con trai?

- Bố con ta đợi
Đến sáng ngày mai
Bắt đầu một chuỗi
Ngày của con trai…

- Mình sướng thế đấy
Có thật nhiều ngày
Còn bà và mẹ:
Một ngày hôm nay?

- Còn một ngày nữa
Mùng tám tháng ba
Từ nay đến đó
Vẫn còn rất xa

Nên con hãy chúc
Để mẹ và bà
Được vui được khỏe
Đợi ngày tháng ba…

Bon cười hớn hở
Chúc mừng cả hai
Thế rồi đi ngủ
Mơ thấy… ngày mai!^^