24.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 17/02/2008 01:22

Điều gì đầy ắp trong tôi?
Điều gì dịu ngọt rối bời yêu thương?
Xa xôi là những con đường
Bàn chân lạc hướng lối mòn lẻ loi
Làm sao tôi hiểu được tôi
Mà tôi lại ngỡ hiểu người rất sâu?

Lặng ngồi, chẳng nói một câu
Lời im xin giữ thật lâu… nghẹn ngào