Trăm ngàn lần em khóc:
Chẳng mềm lòng một ai
Một lần anh rơi lệ
Cuộc đời em an bài.